Մեկնարկել է «Բարենպաստ միջավայր և պետական աջակցության արդյունավետ գործիքակազմ ՓՄՁ կայուն զարգացման և կայուն զբաղվածության համար ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում» ծրագիրը

01-03-2023
Մեկնարկել է «Բարենպաստ միջավայր և պետական աջակցության արդյունավետ գործիքակազմ ՓՄՁ կայուն զարգացման և կայուն զբաղվածության համար ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում» ծրագիրը

2023թ. մարտի 1-ից մեկնարկել է ՀԳՀՄ կողմից իրականացվող «Բարենպաստ միջավայր և պետական աջակցության արդյունավետ գործիքակազմ ՓՄՁ կայուն զարգացման և կայուն զբաղվածության համար ՀՀ տնտեսության տարբեր ոլորտներում» ծրագիրը, որն իրականացվում է Բուլղարիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են սոցիոլոգիական հարցումներ ՓՄՁ-ների շրջանում, անցկացվում են խորացված հարցազրույցներ տարբեր ոլորտների մասնագետների, փորձագետների և ձեռնարկատերերի հետ՝ ըստ տնտեսության տարբեր ոլորտների պատկանելիության, և կազմակերպվում են ֆոկուս խմբերի քննարկումներ պետական աշխատողների, փորձագետների և ՓՄՁ ներկայացուցիչների հետ:

Ծրագրի շրջանակերում իրականացվող հետազոտության նպատակն է՝

  • բացահայտել ՓՄՁ-ների առկա խնդիրներն ու մարտահրավերները,
  • վեր հանել կայուն ձեռնարկատիրության և կայուն զբաղվածության խոչընդոտները, առկա մարտահրավերները
  • գնահատել պետական աջակցության գործիքակազմի արդյունավետությունը,
  • ստացված արդյունքների հիման վրա մշակել և ներկայացնել բարելավման առաջարկներ համապատասխան պետական մարմիններին:

Ծրագիրն իրականացվելու է 2023թ. մարտ-մայիս ամիսների ընթացքում: Ծրագրի արդյունքները կամփոփվեն ս.թ. մայիս ամսին:

ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ