Բիզնես օրենսդրություն
Բիզնես օրենսդրություն

ՀԳՀՄ-ն շահույթ չհետապնդող, ոչ պետական կազմակերպություն է, որը ներկայացնում է գործատուների համընդհանուր շահերը Հայաստանում: ՀԳՀՄ-ն իրականացնում է բիզնեսի խթանման և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, հանդիսանում է ՀՀ-ում պաշտոնական միակ սոցիալական գործընկերը ՀՀ Կառավարության ու Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի (ՀԱՄԿ) հետ

Բիզնես պլանավորում, մրցունակության բարձրացում, արտահանման խթանում, խորհրդատվություն արտաքին շուկաների վերաբերյալ, թրեյնինգներ և սեմինարներ:


Շահերի պաշտպանություն
 

Բիզնես պլանավորում, մրցունակության բարձրացում, արտահանման խթանում, խորհրդատվություն արտաքին շուկաների վերաբերյալ, թրեյնինգներ և սեմինարներ: