Հմտությունների զարգացումը Հայաստանի գործատուների շրջանում. Ֆոկուս խմբերի հարցման զեկույց

Հմտությունների զարգացումը Հայաստանի գործատուների շրջանում. Ֆոկուս խմբերի հարցման զեկույց

Հրատարակվել է՝ հուլիս 2021
Տեսակ՝ Զեկույց
Ոլորտ/Tag`
Լեզու` Հայերեն, անգլերեն

Վերջին հրատարակումները