Վեց քայլերով բիզնեսի շարունակակության պլանավորումը COVID-19 ընթացքում. Ուղեցույց գործատուների համար

Վեց քայլերով բիզնեսի շարունակակության պլանավորումը COVID-19 ընթացքում. Ուղեցույց գործատուների համար

Հրատարակվել է՝ նոյեմբեր 2020
Տեսակ՝ Ուղեցույց
Ոլորտ/Tag`
Լեզու` Հայերեն
Լրացուցիչ հրապարակումներ #tag-ով

Վերջին հրատարակումները