Նպաստավոր միջավայր Հայաստանում կայուն ձեռնարկությունների համար

Նպաստավոր միջավայր Հայաստանում կայուն ձեռնարկությունների համար

Հրատարակվել է՝ մարտ 2016
Տեսակ՝ Զեկույց
Ոլորտ/Tag`
Լեզու` Հայերեն, անգլերեն

Հետազոտությունն իրականացվել է համաձայն «Նպաստավոր միջավայր կայուն ձեռնարկությունների» համար (այսուհետ` ՆՄԿՁ) ԱՄԿ մեթոդաբանության: Այդ մեթոդաբանությունը գնահատում է գործարար միջավայրը` բիզնես վարելու տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և բնապահպանական տեսանկյուններից: Նշված մեթոդաբանությունը մշակվել է ի պատասխան 2007թ հունիսին տեղի ունեցած Աշխատանքի միջազգային կոնֆերանսի, որի ընթացքում քննարկվել էր կայուն ձեռնարկությունների խթանման հարցը և կոչ արվել ամրապնդելու ձեռնարկությունները սնուցող հաստատություններն ու կառավարման համակարգերը:

Հետազոտությունն իրականացվել է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ:

Վերջին հրատարակումները