ՀԳՀՄ ռազմավարական դիրքորոշումը՝ ուղղված կայուն ձեռնարկությունների զարգացմանը Հայաստանում

ՀԳՀՄ ռազմավարական դիրքորոշումը՝ ուղղված կայուն ձեռնարկությունների զարգացմանը Հայաստանում

Հրատարակվել է՝ սեպտեմբեր 2017
Տեսակ՝ Դիրքորոշման թուղթ
Ոլորտ/Tag`
Լեզու` Հայերեն, անգլերեն

ՀԳՀՄ ռազմավարական դիրքորոշում-փաստաթուղթը ամփոփում է բիզնեսի կայուն զարգացման 7 խոչընդոտները, տրամադրում  գործնական և կոնկրետ առաջարկներ ու լուծումներ:

Վերջին հրատարակումները