Հայաստանում բիզնեսին խոչընդոտող հիմնական խնդիրները. ՓՄՁ իրավիճակային համապարփակ հետազոտություն մակրո եվ միկրո մակարդակներում

Հայաստանում բիզնեսին խոչընդոտող հիմնական խնդիրները. ՓՄՁ իրավիճակային համապարփակ հետազոտություն մակրո եվ միկրո մակարդակներում

Հրատարակվել է՝ սեպտեմբեր 2015
Տեսակ՝ Զեկույց
Ոլորտ/Tag`
Լեզու` Հայերեն, անգլերեն

Վերջին հրատարակումները