ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Եռակողմ սոցիալական գործընկերությունը հանրապետական մակարդակով սկսվել է 2009թ.-ին ՀՀ Կառավարության, ՀԳՀՄ և Հայաստանի Արհմիությունների Կոնֆեդերացիայի միջև: Սոցիալական գործընկերության շրջանակներում, ՀԳՀՄ-ն ներկայացնում է և խթանում գործատուների շահերը Հայաստանում: 

 • ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  ՀՀ Կառավարությունը, Արհմիությունների Կոնֆեդերացիան և ՀԳՀՄ-ն հանդիսանում են սոցիալական գործընկերներ: ՀԳՀՄ և ՀՀ Կառավարության միջև համագործակցությունն իրականացվում է հիմնական գործընկեր պետական կառույցների հետ` ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն, Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն, Կրթության և Գիտության Նախարարություն, Գյուղատնտեսության Նախարարություն, ՀՀ Ֆինանսների Նախարարություն և դրանց ստորաբաժանումներ:
  Նշված կառույցների հետ ՀԳՀՄ-ն զարգացնում է համագործակցություն մի շարք բնագավառներում.
  • Գործարար միջավայրի բարեբոխումներ
  • Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերություններ
  • Արժանապատիվ աշխատանք
  • Զբաղվածության խթանում` ներառյալ երիտասարդության զբաղվածությունը:
  • Կրթություն-աշխատաշուկա կապի զարգացում
  • Տնտեսական զարգացման ծրագրեր` ներառյալ ՓՄՁ և կանանց ձեռնարկատիրության խթանումը:

 • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ

  ՀԱՄԿ-ն և ՀԳՀՄ-ն ՀՀ կառավարության հետ համատեղ, 2009թ.-ի ապրիլի 27-ին ստորագրեցին սոցիալական գործընկերության եռակողմ համաձայնագիրը` "Ազգային Կոլեկտիվ Համաձայնագիր": Համաձայնագրի ստորագրման նպատակն էր բարելավել սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունները ՀՀ-ում:  
  Տարբեր ծրագրեր են իրականացվել համատեղ ՀԱՄԿ-ի հետ` "Արժանապատիվ Աշխատանք" ծրագրի, զբաղվածության, միգրացիայի և թրաֆիքինգի, աշխատանքի անվտանգության և պաշտպանության:
  2000թ.-ի դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ Ազգային Ժողովը ընդունեց օրենք "Արհմիությունների" վերաբերյալ, որը անհրաժեշտ էր Հայաստանի Արհմիությունների Կոնֆեդերացիայի (իրավաբանական անձանց միությունը) գործողությունները օրենքի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար: Այդ նույն նպատակով 24 ճյուղային միություններ կազմակերպեցին հավաք, որի ընթացքում Պետական Ռեգիստրում գրանցվեցին որպես արհմիութենական կազմակերպությունների հանրապետական ճյուղային միություններ:  
  2000թ. Դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ Ազգային Ժողովը ընդունեց ՀՀ օրենքը "Արհեստակցական միությունների մասին", ուստի անհրաժեշտություն էր ՀԱՄԿ իրավաբանական անձանց միության գործունեությունը համապատասխանեցնելու օրենքի պահանջներին: Այդ նպատակով 24 ճյուղային միություններ գումարեցին իրենց համագումարները, գրանցվեցին պետական ռեգիստրում որպես արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միություններ:
  2007թ.-ին ՀԱՄԿ-ն միավորում էր 23 ճյուղային հանրապետական միություններ, 808 արհեստակցական կազմակերպություններ` 29665 արհմիության անդամներով:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

ՀԳՀՄ-ն համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների հետ սոցիալ-տնտեսական բնագավառներում:

ՀԳՀՄ համագործակցության միջազգային ցանցը

ՀԳՀՄ-ն համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների հետ սոցիալ-տնտեսական բնագավառներում: