ՀԳՀՄ մասին

ՀԳՀՄ մասին

Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը (ՀԳՀՄ) շահույթ չհետապնդող, ոչ պետական կազմակերպություն է, որը ներկայացնում է գործատուների համընդհանուր շահերը Հայաստանում: ՀԳՀՄ-ն իրականացնում է բիզնեսի խթանման և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, հանդիսանում է ՀՀ-ում պաշտոնական միակ սոցիալական գործընկերը ՀՀ Կառավարության ու Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի (ՀԱՄԿ) հետ:

ՀԳՀՄ-ն հիմնադրվել է 2007թ. նոյեմբերին, ՀՀ «Աշխատանքային օրենսգրքի», ՀՀ «Գործատուների Միությունների» մասին օրենքի և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաների պահանջների հիման վրա:

 • 14000
  ԱՆԴԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
  ՀԳՀՄ միավորում է մոտ 14000 անդամ ընկերություններ Հայաստանում, որոնք ներկայացնում են ՀՀ տնտեսության բոլոր ճյուղերը:
 • 20%
  ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  ՀԳՀՄ անդամ ընկերությունները ներկայացնում են ՀՀ ընդհանուր ակտիվ իրավաբանական անձանց 20%-ը:
 • 16
  ՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
  2007թ.-ից ՀԳՀՄ-ն ներկայացնում է գործատուների շահերը,  իրականացնում բիզեսի խթանման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր:
Այսօր ՀԳՀՄ-ն ունի մոտ 14000 անդամ ընկերություն, ներկայացնելով ՀՀ-ում գործող ընկերությունների մոտ 20%-ը, որոնք ներկայացնում են ՀՀ տնտեսության բոլոր ոլորտները: Նրանց ներքո աշխատում է մասնավոր հատվածի ընդհանուր աշխատողների թվի շուրջ 40%-ը: ՀԳՀՄ միավորում է 31 ոլորտային և տարածքային միություններ, որոնք ներկայացնում են տնտեսության տարբեր ոլորտներ և ՀՀ բոլոր մարզերը:

Ոլորտային և տարածքային միությունների ցանկը և տվյալները ներկայացված են այստեղ:
Առաքելությունը, տեսլականը
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Խթանել բիզնես միջավայրի շարունակական բարելավումը, պաշտպանել բիզնես համայնքի և գործատուների շահերը՝ ուղղորդելու դեպի տնտեսական աճ և բարեկեցություն:
ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Լինել գործատուների համընդհանուր ձայնը՝ տնտեսական, աշխատանքային և սոցիալական հարցերը ներկայացնող ամենա ազդեցիկ կազմակերպությունը Հայաստանում՝ նպաստելու կայուն և մրցունակ ձեռնարկատիրության զարգացմանը և արժանապատիվ աշխատանքի ստեղծմանը: