Բիզնես համագործակցություն

Բիզնես համագործակցության զարգացման նպատակով ՀԳՀՄ-ն կազմակերպում է B2B միջոցառումներ և խթանում բիզնես համագործակցությունը թե՛ ՀԳՀՄ անդամների միջև և թե՛ անդամներից դուրս: ՀԳՀՄ-ն աջակցում է իր անդամներին մասնակցելու տարբեր գործարար ֆորումների, ցուցահանդեսների և խմբային այցերի, ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտերկրում:

Ունենալով գործընկերության լայն միջազգային ցանց, 2008թ.-ից ՀԳՀՄ-ն համագործակցում է Գործատուների համաշխարհային կազմակերպության, արտերկրի գործատուների միությունների հետ (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Կիպրոս, Բուլղարիա, Վրաստան, Դանիա, Թուրքիա, Իրան, Իտալիա, Հունաստան, ԱՄՆ): 2013թ. սկսած, ՀԳՀՄ-ն համագործակցում է «Գործատուների միությունների միջազգային համագործակցության խորհրդի» (ICCEU) շրջանակում, որի անդամներն են Եվրոպական և ԱՊՀ երկրների 15 գործատուների միություններ:

ՀԳՀՄ-ն ստորագրել է համագործակցության շուրջ 45 հուշագրեր տարբեր երկրների գործատուների միությունների, առևտրի պալատների և առանձին բիզնես հոլդինգների հետ:

2017թ. ՀԳՀՄ-ն, ICCEU շրջանակում, հյուրընկալել է 8 երկրների գործատուների միությունների ղեկավարների:

Ներկայումս ՀԳՀՄ-ն իր գործընկերությունը խորացնում է մի քանի Եվրոպական երկրների՝ (Բուլղարիա, Լիտվա, Ֆրանսիա), ինչպես նաև ԵԱՏՄ երկրների և Իրանի հետ:

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ