Սոցիալ-տնտեսական զարգացում և ֆորմալացում

Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը ՀԳՀՄ գերակա նպատակներից է: Այդ կապակցությամբ, ՀԳՀՄ-ն իրականացնում է ծրագրեր և հետազոտություններ՝ բացահայտելու առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրները և դրանց հաղթահարման արդյունավետ ուղիները, ներկայացնում առաջարկություններ ՀՀ պետական մարմիններին, կազմակերպում լայնամասշտաբ քննարկումներ և կոնֆերանսներ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և առկա խնդիրների հաղթահարման համար՝ համախմբելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին այդ նպատակների իրականացմանը:

Կատարած հետազոտական և վերլուծական աշխատանքների հիման վրա, 2009թ. սկսած, ՀԳՀՄ-ն շարունակաբար ներկայացնում է կարևոր և վերլուծություններով հիմնավորված առաջարկություններ սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և աշխատուժի ստվերայնության կրճատման ուղղություններով:

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման շրջանակում ՀԳՀՄ ծրագրերը ներառում են հետևյալ ուղղությունները՝

  • Կայուն ձեռնարկատիրության համար բարենպաստ միջավայրի առկայությունը,
  • Պարենի անվտանգությունը
  • Գործատուների կարիքների գնահատումը,
  • COVID-19 համաճարակի ազդեցության գնահատումը ձեռնարկատիրական գործունեության շարունակականության և զբաղվածության վրա,
  • փակվելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեությունը դադարեցնելու պատճառների ուսումնասիրությունը,
  • ՓՄՁ կայուն զարգացման խոչընդոտների բացահայտումը և պետական աջակցությամբ դրանց կարգավորումը,
  • Գործարար միջավայրի օրենսդրության ազդեցության գնահատումը,
  • աշխատուժի ֆորմալացման խոչընդոտների բացահայտմումը և այլն:

Բացի այդ, ՀԳՀՄ-ն տարբեր հանձնաժողովներում պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին պարբերաբար մասնակցում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերին, հայեցակարգերի և ռազմավարությունների քննարկմանը, որոնք կարևոր են երկրում ընթացող բարեփոխումների համար, այդ թվում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման և աշխատուժի ֆորմալացման նպատակով:

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ