Կանաչ տնտեսության զարգացում

Կանաչ տնտեսության զարգացման նպատակով ՀԳՀՄ-ն 2013թ. սկսած կազմակերպել է կոնֆերանսներ և քննարկումներ՝ Հայաստանում խթանելու կանաչ տնտեսությունը, էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների և տեխնոլոգիական իննովացիաների կիրառումը գործատուների շրջանում: Այդ կապացությամբ կանաչ էկոնոմիկան (շրջանաձև էկոնոմիկա) բնագավառը ներառվել է ՀԳՀՄ կանոնադրական նպատակներում:

Կանաչ տնտեսության և թափոնների մշակման բնագավառում, ՀԳՀՄ-ն երկխոսությունը սկսել է զարգացնել ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության, Շրջակա Միջավայրի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի հետ: Կանաչ էկոնոմիկան և ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների իրականացումը արտահայտվում է նաև գիտական հետազոտությունների խթանումով, հոդվածների թողարկմամբ և թափոնների մշակման նոր տեխնոլոգիաների առաջադրման ճանապարհով, որոնք կարող են կիրառվել վառելիքի և անասնակերի ստացման համար, ինչպես նաև CO2 գազի օգտագործման և հանքային մետաղական թափոնների մշակման համար:

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • 30-04-2021
    2021թ. ապրիլի 30-ին, ՀԳՀՄ 3 ներակայացուցիչները մասնակցեցին «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» գործողության «Ռեսուրսների խնայողություն եւ մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) բաղադրիչի առաջընթացի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպմանը: Հանդիպման հիմնական նպատակն էր ցուցադրել ՌԱՄԱ պրակտիկայի հնարավոր կիրառումը՝ հիմնված սննդի/գյուղատնտեսության, շինանյութի եւ քիմիական արդյունաբերության վրա, ինչպես նաեւ ստանալ առաջարկություններ շահագիգիռ այլ կազմակերպությունների հետ գործընկերության հնարավորությունների վերաբերյալ: