Աշխատանքի անվտանգություն և առողջության պահպանում

Աշխատանքի անվտանգությունը և աշխատողների առողջության պահպանումը ՀԳՀՄ գերակա ուղղություններից է սկսած 2007թ.: Այս բնագավառում, տնտեսության 5 ճյուղերում ՀԳՀՄ-ն իրականացրել է ռիսկերի գնահատում, մշակել և հրատարակել է մի շարք ձեռնարկներ և ուղեցույցներ, կատարել է գործատուների համար թրեյնինգներ և խորհրդատվություններ:

2021-2022թթ. ընթացքում ՀԳՀՄ կատարած վերլուծական աշխատանքների արդյունքում, մշակվել է աշխատանքի պաշտպանության ՀԳՀՄ քաղաքականությունը, որտեղ ներկայացվել են ոլորտին առնչվող կարևոր նպատակները:

ՀԳՀՄ-ն աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում ընդլայնել է իր նպատակները՝ ներառելով հրդեհային անվտանգությունը և արտակարգ իրավիճակների կանխարգելումը: Աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում ՀԳՀՄ-ն ուսումնասիրել է Գերմանիայի, Կիպրոսի, Լատվիայի փորձը, որոնք կիրառել է աշխատանքի պաշտպանության ոլորտի ծրագրերում նպատակների մշակման և կիրառման համար:

ՀԳՀՄ աջակցությամբ խթանվել է տարբեր տնտեսական ճյուղերում աշխատանքի պաշտպանության կառավարման համակարգի մշակումը և ներդնումը ըստ ԱՄԿ և ISO ստանդարտների: ՀԳՀՄ-ն, ԱՄԿ Թուրինի ուսումնական միջազգային կենտրոնի աջակցությամբ 2 տարվա վերապատրաստման ծրագրի շրջանակում, իրականացրել է 10 թրեյներների վերապատրաստում, որպես աշխատանքի պաշտպանության (ԱՊ) թրեյներներ:

Համագործակցելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հետ՝ ՀԳՀՄ-ն նպաստել է այդ բնագավառում բարեփոխումներին:

Ոլորտը խթանելու համար կազմակերպվել են աշխատանքի անվտանգության մրցանակաբաշխություններ, որոնց շրջանակում լավագույն գործատուներին 3 սոցիալական գործընկերների ստորագրությամբ շնորհվել են սերտիֆիկատներ:

Բացի այդ, կրթական համակարգում աշխատանքի պաշտպանության ուսուցումը խթանելու նպատակով ՄԿՈՒ հաստատությունների աշխատանքի պաշտպանություն շուրջ 130 դասավանդողները վերապատրաստվել են ՀԳՀՄ կողմից:

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ