ՓՄՁ և կանանց ձեռնարկատիրության զարգացում

ՓՄՁ և կանանց ձեռնարկատիրության զարգացման, և կանանց տնտեսական հզորացման նպատակով ՀԳՀՄ-ն իրականացնում է ծրագրեր՝ ուղղված ՓՄՁ-ների և կին ձեռնարկատերերի կարողությունների բարձրացմանը, նրանց գործունեության խթանմանը, բիզնես համագործակցության զարգացմանը ՀՀ և արտերկրի գործընկերների հետ: Ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպվում են խորացված թրեյնինգներ, ուսումնական այցեր, B2B հանդիպումներ, կոնֆերանսներ և այլն:

2009թ. և 2013թ. ՀԳՀՄ իրականացրել է 2 բազմակողմանի հետազոտական աշխատանքներ, կանանց ձեռնարկատիրության իրավիճակը ՀՀ-ում ըստ տարիների գնահատելու համար: Դրանց շրջանակում ուսումնասիրվել է ՀՀ օրենսդրությունը, կանանց և տղամարդկանց համար ձեռնարկատիրական հավասար հնարավորությունները, կանանց ձեռնարկատիրության հիմնական ոլորտները և առկա խոչընդոտները, պետական մարմինների հետ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հաղորդակցվելը, աշխատուժի հետ հարաբերությունները և այլ հարցեր: Ծրագրերի արդյունքները ներկայացվել են լայնամասշտաբ կոնֆերանսներում, աշխատանքային քննարկումներում, միջազգային կառույցներին և ՀՀ Պետական մարմիններին: Ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել են բազմաթիվ թրեյնինգներ և կանանց ձեռնարկատիրությունը խթանող տարբեր գործառույթներ:

ՓՄՁ ոլորտում առկա խոչընդոտները ուսումնասիրվել են սկսած 2008թ. և այնուհետև պարբերաբար ըստ տարիների:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ