Սոցիալական գործընկերություն

Սոցիալական գործընկերությունը ՀԳՀՄ գերակայություններից մեկն է, որի շրջանակներում ՀԳՀՄ-ն ներկայացնում է և խթանում գործատուների շահերը Հայաստանում: Եռակողմ սոցիալական գործընկերությունը հանրապետական մակարդակով սկսվել է 2009թ.-ին ՀՀ Կառավարության, ՀԳՀՄ և Հայաստանի Արհմիությունների Կոնֆեդերացիայի միջև՝ ստորագրված Կոլեկտիվ պայմանագրի շրջանակներում:

Կոլեկտիվ պայմանագրի հիման վրա վերոնշյալ սոցիալական 3 գործընկերները իրականացնում են համատեղ քննարկումներ և Եռակողմ հանձնաժողովի նիստեր հետևյալ ուղղություններով՝ օրենսդրական փոփոխություններ և ռազմավարություններ, ներառյալ աշխատանքային իրավունք և աշխատանքային օրենսդրություն, նվազագույն աշխատավարձի մասին ՀՀ օրենք, սոցիալական պաշտպանության ծրագրեր, զբաղվածության ռազմավարություն և զբաղվածության խթանման պետական տարեկան աջակցության ծրագրեր, աշխատանքի պաշտպանություն և դրա հետ կապված «Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի» օրենսդրական և նորմատիվ ակտեր, կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցություն, ՓՄՁ խնդիրներ և այլն:

Կոլեկտիվ պայմանագրի նպատակներն են՝

 • Արժանապատիվ աշխատանքի խթանումը ՀՀ-ում,
 • Խոցելի խմբերի և հատկապես հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանությունը և զբաղվածության խթանումը,
 • Աշխատանքի անվտանգությունը և աշխատողների առողջության պահպանումը,
 • ՓՄՁ զարգացումը,
 • Երկրում զբաղվածության խթանումը, այդ թվում կանանց և երիտասարդների համար,
 • Սոցիալական գործընկերության զարգացումը տարբեր մակարդակներում,
 • Երկրում սոցիալ-աշխատանքային և դրանից բխող տնտեսական հարաբերությունների բարելավումը:

Եռակողմ հանձնաժողովը կազմված է 15 անդամներից (յուրաքանչյուր կողմից՝ 5), որի նիստերը կայանում են տարեկան 4 անգամ և դրա ղեկավարումը կատարվում է ռոտացիոն սկզբունքով (սկսած 2020թ.-ից): 2021թ. հոկտեմբեր - 2022թ հոկտեմբեր ժամանակահատվածը նախագահել է ՀԳՀՄ-ն:

Մասնագիտական կրթության (ՄԿՈՒ) բնագավառում գործում է մեկ այլ եռակողմ հանձնաժողով՝ «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդը» (ՄԿՈՒ ԶԱԽ), որը հիմնադրվել է 2008թ.: Խորհրդի գործունեության օրակարգում են՝

 • ՄԿՈՒ օրենսդրության բարելավումը,
 • սոցիալական գործընկերության խթանումը ՄԿՈՒ հաստատություններում (քոլեջներ, ուսումնարաններ)
 • սոցիալական գործընկերության և գործատուների դերի բարձրացմանը կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության շրջանակում,
 • հմտությունների բարելավումը,
 • կրթական չափորոշիչների մշակումը և փոփոխությունները,
 • աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման զարգացումը,
 • աշխատանքի պաշտպանության խթանումը ուսուցման ծրագրերում,
 • երիտասարդների զբաղվածության խթանումը,
 • աշխատաշուկայում պահանջարկված մասնագիտություններով և հմտություններով կրթության իրականացումը,
 • կարիերայի կենտրոնների աշխատանքի խթանումը,
 • «Եվրոպական կրթական հիմնադրամի» (ETF) հետ շարունակական համագործակցությունը, ՄԿՈՒ ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի տեղայնացումը ՀՀ-ում:
 • ԵՄ այլ աջակցության ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը:

ՄԿՈՒ ԶԱԽ-ն ունի 21 անդամներ, յուրաքանչյուր կողմից 7 ներկայացուցիչ, հանձնաժողովը նախագահում է ՀՀ Կրթության նախարարը: Նիստերը կայանում են տարին 3 անգամ: ՄԿՈՒ ԶԱԽ-ը հանդիսանում է ՀՀ Կառավարության համար խորհրդատվական նշանակության մարմին ՄԿՈՒ բնագավառում:

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ