Գործարար միջավայրի բարելավում և շահերի պաշտպանություն

Գործարար միջավայրի բարելավումն ու ՀԳՀՄ անդամների պաշտպանությունը կարևոր նպատակներ են, որոնք ներառված են ՀԳՀՄ առաքելության և տեսլականի մեջ: Այդ նպատակով, ՀԳՀՄ-ն 21 հանձնաժողովների և խորհուրդների շրջանակում համագործակցում է համապատասխան պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների հետ:

Գործարար միջավայրի բարելավումն ու շահերի պաշտպանությունը ՀԳՀՄ իրականացնում է հետևյալ ուղղություններով՝

  • Բիզնեսի շահերի պաշտպանություն  և գործարար միջավայրի բարելավում, օրենսդրական բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկությունների տրամադրում ՀՀ Կառավարությանը, համապատասխան գերատեսչություններին և Ազգային Ժողովին:
  • Սոցիալական գործընկերության միջոցով համերաշխության մթնոլորտի ձևավորում, կոնցեսուսային որոշումների կայացում:
  • Ձեռնարկատիրության խթանում
  • Հավասար մրցակցային պայմանների ապահովում
  • Պետական աջակցության գործիքակազմի բարելավում
  • Կոռուպցիայի դեմ պայքար և ստվերի կրճատում:

Գործարար միջավայրի շարունակական բարելավումը գործնականում իրագործվում է գործատուների շրջանում կարիքների գնահատման և գործարար միջավայրի խոչընդոտների ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա: Դրանք պարբերաբար ներկայացվում են պետական մարմիններին, ինչպես նաև վերը նշված խորհուրդների աշխատանքներում: Հատկապես կարևորվում են ՀՀ հարկային օրենսդրությունը, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունը և դրանց առնչվող մի շարք օրենքներ և նորմատիվ ակտեր:

ԾՐԱԳՐԵՐ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ